Hotel Rose Garden Shinjuku, Tokyo

8-1-3 Nishi-Shinjuku Tokyo1600023, Giappone