Shinjuku City Hotel N.U.T.S Tokyo, Tokyo

1-16-5,Shinjuku,Shinjuku-ku Tokyo,JAPAN Tokyo160-0022, Giappone