Hotel Weekly Mansion Kameido, Tokyo

6-32-1, Kameido Koto-ku Tokyo136-0071, Giappone