Hotel The Park Pod, Chennai

23/13 Khader Nawaz Khan road Chennai600006, India