Hotel Tresa Bay, Lugano

Via Lugano 18 Lugano6988, Svizzera