Hotel Maya, Francoforte

Münchener Str. 52Bahnhofsviertel, Francoforte60329, Germania