HOTEL MONOPOL, Francoforte

MANNHEIMER STRASSE 11-13Bahnhofsviertel, Francoforte60329, Germania