Hotel Novotel Karlsruhe City, Karlsruhe

Festplatz 2 Karlsruhe76137, Germania